x

Garam sali-ne kiya-jija ko-naram hindi-hot short